Vi ser selvudvikling i bredeste forstand som en stræben efter at blive klogere på sig selv og forholdet til sine omgivelser og således også på at forholde sig til hvad omgivelserne betyder for én selv. Derfor vil de emner vi vil beskæftige os med i selvudvikling.eu spænde meget vidt, fra helt overordnede universelle forhold til vores individuelle sjæle – og naturligvis spørgsmålene om livet og døden.

Højgård danner rammerne for de fleste af aktiviteterneog i disse rolige omgivelser vil vi via foredrag, kurser, workshops og udstillinger tilbyde forskellige muligheder for mennesker,som ønsker  at lære mere om tilværelsen, livet og sig selv set ud fra et helhedssyn. Vi er uafhængig af religion, videnskabelige dogmer og politik.

Højgård

Bjerregårdsvej 2

4800 Nykøbing Falster

Tlf: 54816527

Se mere om Højgård på www.hojgard.com